تلفن های دانشگاه : 2-32394530 -023

داخلی ریاست :308

داخلی دفتر اساتید: 292

داخلی مسئول آموزش :330

داخلی تحصیلات تکمیلی :293

داخلی رشته های عمران نقشه برداری ،معدن ،مکانیک ،ساخت وتولید :320

داخلی رشته های معماری ومهندسی پزشکی :289