📖 طرح تولید دانشنامه قرآن و علوم(قرآن پژوهی موضوعی)

photo_2020-09-02_11-35-30.jpg

📖 طرح تولید دانشنامه قرآن و علوم(قرآن پژوهی موضوعی)


📸عکس-رخداد: هم اکنون
📖 طرح تولید دانشنامه قرآن و علوم(قرآن پژوهی موضوعی)
✨مرحله اول: علوم تجربی و طبیعی

✅با مشارکت اساتید محترم حوزه ها و دانشگاه های شاهرود و اساتید دانشگاه آزاد اسلامی سراسر کشور

🏢مکان: آمفی تئاتر دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود
📆 زمان: هم اکنون_چهارشنبه ١٢ شهریورماه ٩٩
🆔 @PAYAMAVAR

  • چهارشنبه 12 شهريور 1399
0 نظر

دوشنبه 27 دي 1400 . 07:24 .