دستیابی عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود به رتبه استاد تمامی

2.jpg

دکتر صاحبعلی منافی دانشیار گروه آموزشی «مهندسی مواد» دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود با حکم رئیس دانشگاه آزاد اسلامی به رتبه استاد تمامی ارتقاء یافت.

دکتر محمدمهدی طهرانچی، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در نامه ای ارتقاء مرتبه علمی آقای دکتر صاحبعلی منافی، عضو هیأت علمی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود را به وی تبریک گفت.

متن نامه به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر صاحبعلی منافی

دانشیار گروه آموزشی «مهندسی مواد» دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود

 سلام علیکم

 با توجه به پیشنهاد کمیته منتخب واحد در خصوص ارتقای مرتبه جنابعالی به استادی، موضوع در یک صد و چهل و پنجمین نشست مورخ 98/۱۰/24هیات ممیزه دانشگاه مطرح و مورد موافقت قرار گرفت. ضمن تبریک، به موجب این حکم از تاریخ 98/۳/25 به مرتبه استادی ارتقا می یابید.

 

لینک خبر در خبرگزاری بسیج

  • شنبه 09 فروردين 1399
یزدان پناهی

رئیس حوزه ریاست و روابط عمومي دانشگاه

0 نظر

شنبه 27 دي 1399 . 16:16 .