تعویق امتحانات ترم تابستان ۹۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود به دلیل تعطیلات تابستانی دانشگاه

11.jpg

امتحانات ترم تابستان ۹۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود به دلیل همزمانی با تعطیلات تابستانی کارکنان دانشگاه به تعویق افتاد.

📢📣قابل توجه کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود
 ⚠️با عنايت به تعطيلي دانشگاه و تقارن آن با امتحانات ترم تابستان ۹۸-۹۷, امتحانات با يک هفته تاخير از۹۸/۶/۲ آغاز مي گردد.
 ⚠️ دانشجویان گرامی لازم است جهت اطلاع از تاريخ دقيق امتحانات خود , به انتخاب واحد یا کارت ورود به جلسه خود مراجعه نمایند.
 

  • سه شنبه 15 مرداد 1398
حسینی نژاد

روابط عمومي دانشگاه

0 نظر

دوشنبه 27 دي 1400 . 07:32 .