تاریخ برگزاری و مواد امتحانی آزمون جامع مربوط به نیمسال دوم ۹۷-۹۸

قابل توجه دانشجویان دکتری

تاریخ برگزاری و مواد امتحانی آزمون جامع مربوط به نیمسال دوم  ۹۷-۹۸

دانشجویان گرامی دکتری توجه داشته باشند فایل قرار داده شده مربوط به تاریخ برگزاری و مواد امتحانی آزمون جامع مربوط به نیمسال دوم  ۹۷-۹۸ می باشد.
همچنین لازم به ذکر است آزمون در دانشگاه آزاد اسلامی سمنان برگزار می شود.

  • دوشنبه 13 خرداد 1398
حسینی نژاد

روابط عمومي دانشگاه

0 نظر

دوشنبه 27 دي 1400 . 07:08 .