قابل توجه دانشجویانی که در شرف فراغت از تحصیل می باشند.

قابل توجه دانشجویانی که در شرف فراغت از تحصیل می باشند.

دانشجویان محترمی که فارغ التحصیل شده اند لطفا جهت امور فارغ التحصیلی از تاریخ 96/06/11 به بعد مراجعه نمایند .در صورت مراجعه قبل از این تاریخ به علت جابجایی بایگانی ،تعطیلات تابستان وامتحانات ترم تابستان موفق به انجام امور فارغ التحصیلی نخواهید شد.

  • يکشنبه 08 مرداد 1396
0 نظر

جمعه 04 مهر 1399 . 02:37 .