توجه توجه

قابل توجه دانشجویانی که در شرف فراغت از تحصیل می باشند

دانشجویان محترمی که فارغ التحصیل شده اند لطفا جهت امور فارغ التحصیلی از تاریخ 96/06/11 به بعد مراجعه نمایند .در صورت مراجعه قبل از این تاریخ به علت جابجایی بایگانی ،تعطیلات تابستان وامتحانات ترم تابستان از  انجام امور فارغ التحصیلی معذور می باشیم.

  • يکشنبه 08 مرداد 1396
0 نظر

يکشنبه 31 شهريور 1398 . 22:48 .