اطلاعیه کارآموزی941

اطلاعیه کارآموزی941

اطلاعیه مهم پژوهش

دانشجویانی که در ترم مهر 94 درس کارآموزی اخذ نموده اند فقط و فقط تا تاریخ 94/07/29 فرصت دارند جهت انجام کار ، کارآموزی به گروه مربوط مراجعه نمایند .

تذکر مهم مهم :

 خارج از تقویم اعلام شده به هیچ عنوان نامه داده نخواهدشد.

  • سه شنبه 21 مهر 1394
0 نظر

جمعه 26 مهر 1398 . 16:14 .