قابل توجه دانشجویان ترم آخر

قابل توجه دانشجویان ترم آخر

جهت تحویل فرم تعهد ترم آخر وچارت درسی از تاریخ 94/6/7 لغایت 94/6/19 به گروه مراجعه نمایید.

ضمنا فرم تعهد ترم آخر و چارت درسی در همین سایت موجود می باشد.
 

  • يکشنبه 08 شهريور 1394
0 نظر

جمعه 09 خرداد 1399 . 02:49 .