جدول زمان بندي ثبت نام – شروع كلاسها –پايان ترم نيمسال اول سال تحصيلي 95-1394

جدول زمان بندي ثبت نام – شروع كلاسها –پايان ترم نيمسال اول سال تحصيلي 95-1394

 

رشته تحصيلي

انتخاب واحد

شروع كلاسها

حذف و اضافه

پايان کلاسها

شروع امتحانات

كليه رشته ها

21/06/94

لغايت

25/06/94

28/06/94

04/07/94

لغايت

06/07/94

17/10/94

19/10/94

لغايت

01 /11/94

 

 

توضيحات :

  1. هردانشجو موظف است شخصاً بصورت اینترنتی جهت انتخاب واحد در تاریخ های يادشده اقدام نماید.

2) مسئوليت  عدم رعايت پيش نياز دروس  به عهده دانشجو ميباشد.

3) دانشجويان مشروط حق انتخاب بيشتراز 14 واحد را ندارند.

4) پس از انقضاي مهلت ثبت نام، انتخاب واحد به هيچ وجه انجام نخواهد شد.

 

                                                                                              آموزش دانشگاه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تقویم هفتگی آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 95-94

 

تعداد هفته

هفته

شروع هفته

لغایت

پایان هفته

هفته   اول

فرد

28/06/94

لغایت

03/07/94

هفته   دوم

زوج

04/07/94

لغایت

10/07/94

هفته   سوم

فرد

11/07/94

لغایت

17/07/94

هفته   چهارم

زوج

18/07/94

لغایت

24/07/94

هفته   پنجم

فرد

25/07/94

لغایت

01/08/94

هفته   ششم

زوج

02/08/94

لغایت

08/08/94

هفته   هفتم

فرد

09/08/94

لغایت

15/08/94

هفته   هشتم

زوج

16/08/94

لغایت

22/08/94

هفته   نهم

فرد

23/08/94

لغایت

29/08/94

هفته   دهم

زوج

30/08/94

لغایت

06/09/94

هفته   یازدهم

فرد

07/09/94

لغایت

13/09/94

هفته   دوازدهم

زوج

14/09/94

لغایت

20/09/94

هفته   سیزدهم

فرد

21/09/94

لغایت

27/09/94

هفته   چهاردهم

زوج

28/09/94

لغایت

04/10/94

هفته   پانزدهم

فرد

05/10/94

لغایت

11/10/94

هفته   شانزدهم

زوج

12/10/94

لغایت

18/10/94

 

  • يکشنبه 08 شهريور 1394
0 نظر

جمعه 09 خرداد 1399 . 01:16 .