اطلاعیه ترم تابستان 94

اطلاعیه ترم تابستان 94

دانشجویان متقاضی مهمانی ترم تابستان 94 از تاریخ 25 خرداد لغایت 30 خرداد درخواست خود را باید به گروه مربوطه

تحویل نمایند نتایج از طریق سایت حداکثر تا 2 تیر ماه اعلام میگردد بدیهی است پس از تاریخ مذکور هیچ درخواستی

مورد رسیدگی قرار نخواهد گرفت .

  • يکشنبه 03 خرداد 1394
0 نظر

دوشنبه 19 آذر 1397 . 04:48 .