کارآموزی ترم 932

قابل توجه دانشجویانی که درس کارآموزی را درترم 932 اخذ نموده اند

دانشجویانی که درس کارآموزی را درترم 932 اخذ نموده اند تا تاریخ 94/1/31 فرصت دارند به گروه مراجعه کرده فرم کارآموزی را اخذ سپس به دفتر ارتباط باصنعت مراجعه نمایند بدیهی است بعد از این تاریخ درس کارآموزی حذف آموزشی خواهد شد.

  • دوشنبه 24 فروردين 1394
0 نظر

جمعه 01 تير 1397 . 23:12 .