قابل توجه دانشجویان عمران

قابل توجه دانشجویان عمران : آخرین دفاعیه پروژه راه

 آخرین دفاعیه پروژه راه (مربوط به ترم مهر 93) آقای مهندس مسعودی

روز پنج شنبه 94/1/27  ساعت 10 تا 12

 

  • شنبه 22 فروردين 1394
0 نظر

شنبه 27 آبان 1396 . 02:23 .