قابل توجه دانشجویان عمران: پروژه مهندس مسعودی

قابل توجه دانشجویان عمران پروژه مهندس مسعودی

masoudistructure.blogfa.com

صورت پروژه:

نشریه 415 (طرح هندسی راهها)

نقاط شروع (a) وپایان پروژه (b)

فایل نقشه 1/25000  پلات A0  و 1:1

پروفیل طولی
 

  • چهارشنبه 20 اسفند 1393
0 نظر

جمعه 01 تير 1397 . 23:11 .