کلاس پروژه بتن دکتر میرزاخانی

کلاس پروژه بتن دکتر میرزاخانی

بسمه تعالی

جلسه اول پروژه بتن در ترم جاری در روز سه شنبه 93/12/5 ساعت (12:30)برگزار خواهد شد و از این پس مراجعه دانشجویان در همین زمان ادامه خواهد یافت.

میرزاخانی

www.structures.blogfa.com

  • دوشنبه 04 اسفند 1393
0 نظر

جمعه 04 اسفند 1396 . 13:57 .