معرفی به استاد ترم 931

معرفی به استاد ترم 931

قابل توجه دانشجویانی که درترم 931 معرفی به استاد دارند:

به دلیل تغییر سایت دانشگاه امکان ثبت دروس تا تاریخ 93/10/9وجود ندارد لذا جهت اخذ دروس معرفی به استاد از تاریخ 93/10/10 تا قبل از شروع امتحانات به گروه مراجعه نمایید.

  • چهارشنبه 26 آذر 1393
0 نظر

جمعه 01 تير 1397 . 23:13 .