قابل توجه دانشجویان مقطع کاردانی پیوسته

قابل توجه دانشجویان مقطع کاردانی پیوسته

دانشجویان دوره کاردانی پیوسته که بامدرک دیپلم نامتجانس بارشته تحصیلی دانشگاهی ثبت نام نموده اند طبق مجوز سازمان مرکزی ملزم به گذراندن 16 واحد دروس جبرانی می باشد.

  • سه شنبه 22 مهر 1393
0 نظر

جمعه 01 تير 1397 . 23:11 .