تصویب 10 رشته دکتری تخصصی وکارشناسی ارشد

تصویب 10 رشته دکتری تخصصی وکارشناسی ارشد

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود گفت : با تصویب شورای گسترش رشته های دانشگاه آزاد اسلامی 10 رشته دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد به رشته های دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود افزوده شد .

 

دکتر احمد دزیانیان با اعلام این خبر گفت :از رشته های افزوده شده  3 عدد دکترای تخصصی  است که به عنوان رشته هایی جدید به جمع رشته های این دانشگاه افزوده شد و 7 رشته نیز در مقطع کارشناسی ارشد مورد تصویب نهایی قرار گرفت .

وی افزود : رشته های شیمی فیزیک ، تاریخ اسلام و زمین شناسی گرایش تکتونیک در مقطع دکترای تخصصی به عنوان رشته های جدید این دانشگاه و همچنین رشته های مهندسی مکانیک - ساخت و تولید ، مهندسی صنایع- سیستم های اقتصادی و اجتماعی ، تربیت بدنی - فیزیولوژی ورزشی ، مهندسی عمران – زلزله ، تربیت بدنی - مدیریت ورزشی ، مدیریت بازرگانی – مالی و زیست شناسی – میکروبیولوژی در مقطع کارشناسی ارشد با تصویب نهایی به جمع رشته های این دانشگاه افزوده شد .

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود خاطرنشان کرد با اخذ این رشته ها جمع رشته های دکترای تخصصی به 17 عدد و مجموعا رشته های درسی در این واحد دانشگاهی به 178 عدد رسید .

دکتر دزیانیان با تشکر از معاون آموزشی و پرسنل حوزه آموزش و اعضای محترم هیات علمی که در اخذ رشته های جدید تلاش بی وقفه دارند بیان داشت : کارکنان و اساتید خدوم دانشگاه برای بستر سازی مناسب و آماده کردن زمینه های علمی و پژوهشی این مجموعه تلاش می کنند و افزایش رشته های جدید مرهون تلاشهای آنهاست .

 

  • شنبه 19 مهر 1393

 

 
 

 

  • سه شنبه 22 مهر 1393
0 نظر

جمعه 01 تير 1397 . 23:14 .