قابل توجه کلیه دانشجویان گرامی مشمول

قابل توجه کلیه دانشجویان گرامی مشمول

پیرو بخشنامه شماره 34/203996 مورخ 91/6/27 سازمان وظیفه عمومی سنوات مقاطع تحصیلی به شرح ذیل می باشد:

 

* دانشجویان ورودی مهرماه 1390 به بعد شامل :

- کارشناسی پیوسته 5 سال

- کاردانی 2.5 سال

- کارشناسی ناپیوسته 3سال

- کارشناسی ارشد ناپیوسته 3سال

- دکتری تخصصی 6 سال

 

* دانشجویان ورودی قبل ازسال 1390 شامل :

- کارشناسی پیوسته6سال

- کاردانی 3 سال

- کارشناسی ناپیوسته 3سال

- کارشناسی ارشد ناپیوسته 3سال

- دکتری تخصصی 6 سال

 

 

نظام وظیفه واحد

  • سه شنبه 22 مهر 1393
0 نظر

دوشنبه 25 تير 1397 . 03:45 .