قابل توجه دانشجویان نقشه برداری

قابل توجه دانشجویان نقشه برداری

کاربرد GIS آقای مهندس صنایعی از چهارشنبه هفته زوج به جمعه هفته زوج ساعت 14 تا 18 انتقال یافت .

کلاسهای ارشد آقایان دکتربوجاری ومهندس صنایعی در دانشکده فنی ومهندسی ومابقی اساتید در دانشکده برق در هفته های زوج تشکیل می شود.

  • سه شنبه 22 مهر 1393
0 نظر

دوشنبه 25 تير 1397 . 03:45 .