قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد کلیه رشته ها

قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد کلیه رشته ها

قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد کلیه رشته ها

 

1- دانشجویانی که معدل کل آنها تاقبل از اخذ پایان نامه به حدنصاب 14 نرسیده باشد اجازه اخذ واحد پایان نامه راندارند.

2- گذراندن دروس وصایای امام (ره )ومبانی کامپیوتر درمقطع کارشناسی ارشد (درصورت پاس ننمودن در دوره کاردانی وکارشناسی )الزامی است .حداقل نمره باید 12 باشد.

 

دانشجویانی که مواردفوق را رعایت نکرده باشند طبق قوانین ومقررات آموزشی با آنها برخورد خواهد شد ومسئولیت عواقب آن به عهده شخص دانشجو می باشد.

 

آموزش تحصیلا ت تکمیلی دانشکده فنی

  • سه شنبه 22 مهر 1393
0 نظر

دوشنبه 25 تير 1397 . 03:44 .