قابل توجه دانشجویان مهمان ماده 24 و 55

قابل توجه دانشجویان مهمان ماده 24 و 55

قابل توجه دانشجویان مهمان ماده 24 و 55

 

ماده 24 و 55

 

در هنگام انتخاب واحد توجه به این نکته الزامی است که هیچگونه تداخل امتحانی در پایان ترم پذیرفته نخواهد شد.

  • يکشنبه 20 مهر 1393
0 نظر

دوشنبه 25 تير 1397 . 03:45 .