مراحل دریافت گواهی اشتغال به نحصیل

مراحل دریافت گواهی اشتغال به نحصیل

1- عدم بدهی به امور مالی ،صندوق رفاه واموردانشجویی

2- درخواست گواهی به صورت کامل ودقیق با درج نام مقصد

3 - 48 ساعت بعد به گروه مراجعه وگواهی را دریافت نمایید

تذکر مهم :دادن گواهی به وزارتخانه سفارتخانه ،اداره گذرنامه ودادگستری ممنوع می باشد.

  • يکشنبه 20 مهر 1393
0 نظر

چهارشنبه 27 دي 1396 . 04:37 .