قابل توجه داوطلبان آزمون دکتری ۹۹

قابل توجه داوطلبان آزمون دکتری ۹۹

کارت ورود به جلسه کنکور دکتری از ۲۳ تیرماه توزیع می‌شود / نحوه برگزاری آزمون برای داوطلبان مبتلا به ...

برای اولین بار در کشور توسط عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود تخریب انفجاری کنترل شده (دمولیشن) سازه واقعی انجام شد

برای اولین بار در کشور توسط عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود تخریب انفجاری کنترل شده (دمولیشن) سازه واقعی انجام شد

دکتر محمد تاجی عضو هیأت علمی گروه معدن دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود توانست به عنوان مسؤول انفجار و طرا ...

دستیابی عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود به رتبه استاد تمامی

دستیابی عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود به رتبه استاد تمامی

دکتر صاحبعلی منافی دانشیار گروه آموزشی «مهندسی مواد» دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود با حکم رئیس دا ...

آزمون جامع دکتری مکانیک سال 98

آزمون جامع دکتری مکانیک سال 98

آزمون جامع دکتری مکانیک سال 98

اولین دوره مسابقات موت کورت حقوق کیفری با استقبال دانشجویان برگزار شد.

اولین دوره مسابقات موت کورت حقوق کیفری با استقبال دانشجویان برگزار شد.

به همت باشگاه پژوهشگران و نخبگان و گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود اولین دوره مسابقات موت ...

قابل توجه دانشجویان رشته مکانیک

قابل توجه دانشجویان رشته مکانیک

انجمن علمی گروه مکانیک ومهندسی پزشکی

دانش آموخته دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود جایزه ویژه پروفسور حسابی را کسب کرد

دانش آموخته دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود جایزه ویژه پروفسور حسابی را کسب کرد

جایزه ویژه پروفسور حسابی و عناوین دانشجوی برتر و پژوهشگر برتر از سوی هیات داوران آکادمی بین المللی ع ...