افتتاحیه نمایشگاه عکاسی دانشجویان معماری دانشکده فنی و مهندسی روز شنبه 1396/1/26

افتتاحیه نمایشگاه عکاسی دانشجویان معماری دانشکده فنی و مهندسی روز شنبه 1396/1/26

افتتاحیه نمایشگاه عکاسی دانشجویان معماری دانشکده فنی و مهندسی روز شنبه 1396/1/26

مهمانی تابستان ترم 943

مهمانی تابستان ترم 943

مهمانی ترم تابستان 943

زمان مصاحبه پذیرفته شدگان مقطع دکتری رشته عمران -سازه

زمان مصاحبه پذیرفته شدگان مقطع دکتری رشته عمران -سازه

زمان مصاحبه پذیرفته شدگان مقطع دکتری رشته عمران -سازه

جشن  دانشجویان جدیدالورود

جشن دانشجویان جدیدالورود

جشن دانشجویان جدیدالورود

جدول زمانبندی مصاحبه دکتری

جدول زمانبندی مصاحبه دکتری

جدول زمانبندی مصاحبه دکتری

میهمانی ماده 55 و24 ترم 941

میهمانی ماده 55 و24 ترم 941

میهمانی ماده 55 و24 ترم 941

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

جدول زمان بندي ثبت نام – شروع كلاسها  –پايان ترم نيمسال اول سال تحصيلي 95-1394

جدول زمان بندي ثبت نام – شروع كلاسها –پايان ترم نيمسال اول سال تحصيلي 95-1394

جدول زمان بندي ثبت نام – شروع كلاسها –پايان ترم نيمسال اول سال تحصيلي 95-1394