دفاع رساله رشته حسابداری

دفاع رساله رشته حسابداری

دفاع دانشجو مصطفی مسکنی

برگزاری کلاس آزمون نظام مهندسی در آمفی تاتر دانشکده فنی

برگزاری کلاس آزمون نظام مهندسی در آمفی تاتر دانشکده فنی

برگزاری کلاس آزمون نظام مهندسی در آمفی تاتر دانشکده فنی

آزمون جامع دکتری مکانیک سال 98

آزمون جامع دکتری مکانیک سال 98

آزمون جامع دکتری مکانیک سال 98

اولین دوره مسابقات موت کورت حقوق کیفری با استقبال دانشجویان برگزار شد.

اولین دوره مسابقات موت کورت حقوق کیفری با استقبال دانشجویان برگزار شد.

به همت باشگاه پژوهشگران و نخبگان و گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود اولین دوره مسابقات موت ...

قابل توجه دانشجویان رشته مکانیک

قابل توجه دانشجویان رشته مکانیک

انجمن علمی گروه مکانیک ومهندسی پزشکی

دانش آموخته دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود جایزه ویژه پروفسور حسابی را کسب کرد

دانش آموخته دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود جایزه ویژه پروفسور حسابی را کسب کرد

جایزه ویژه پروفسور حسابی و عناوین دانشجوی برتر و پژوهشگر برتر از سوی هیات داوران آکادمی بین المللی ع ...

تاریخ دفاع پروژه فولاد وکارآموزی دکتر ولی زاده

تاریخ دفاع پروژه فولاد وکارآموزی دکتر ولی زاده

تاریخ دفاع پروژه فولاد وکارآموزی دکتر ولی زاده