قابل توجه دانشجویان رشته مکانیک

قابل توجه دانشجویان رشته مکانیک

انجمن علمی گروه مکانیک ومهندسی پزشکی

دانش آموخته دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود جایزه ویژه پروفسور حسابی را کسب کرد

دانش آموخته دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود جایزه ویژه پروفسور حسابی را کسب کرد

جایزه ویژه پروفسور حسابی و عناوین دانشجوی برتر و پژوهشگر برتر از سوی هیات داوران آکادمی بین المللی ع ...

تاریخ دفاع پروژه فولاد وکارآموزی دکتر ولی زاده

تاریخ دفاع پروژه فولاد وکارآموزی دکتر ولی زاده

تاریخ دفاع پروژه فولاد وکارآموزی دکتر ولی زاده

اطلاعیه تحصیلات تکمیلی

اطلاعیه تحصیلات تکمیلی

تاریخ دفاع پایان نامه

توجه توجه

توجه توجه

قابل توجه دانشجویانی که در شرف فراغت از تحصیل می باشند

افتتاحیه نمایشگاه عکاسی دانشجویان معماری دانشکده فنی و مهندسی روز شنبه 1396/1/26

افتتاحیه نمایشگاه عکاسی دانشجویان معماری دانشکده فنی و مهندسی روز شنبه 1396/1/26

افتتاحیه نمایشگاه عکاسی دانشجویان معماری دانشکده فنی و مهندسی روز شنبه 1396/1/26

زمان مصاحبه پذیرفته شدگان مقطع دکتری رشته عمران -سازه

زمان مصاحبه پذیرفته شدگان مقطع دکتری رشته عمران -سازه

زمان مصاحبه پذیرفته شدگان مقطع دکتری رشته عمران -سازه

جشن  دانشجویان جدیدالورود

جشن دانشجویان جدیدالورود

جشن دانشجویان جدیدالورود